Belépés
  • Vitorlázó pilótaképzés

    Vitorlázó pilótaképzés

    2013. február 06. szerda, 22:15
  • Képzések

    Képzések

    2013. február 23. szombat, 18:54

egy százalék

Kérjük támogassa adója 1%-val a Pécsi Repülő Alap Alapítvány -t.


Az 1% felajánlása Önnek nem kerül semmibe sem, de nagyon sokat segíthet a klub fejlődésében, munkájában, és abban, hogy újabb növendékeket neveljen ki, akik szívesen megismerkednének a repülés élményével. Terveink között szerepel a klub eszközeinek fejlesztése, korszerűsítése.

Klubunk a repülést kedvelő emberek által létrehozott sportegyesületként működve, a rendelkezésre álló anyagi és tárgyi javakkal önállóan gazdálkodó társaságként köszönettel fogad minden támogatást.

adószámunk: 19028530-1-02
A kedvezményezett neve : Pécsi Repülő Alap Alapítvány


A Rendelkező Nyilatkozatot könnyen letöltheti innen!
Üres rendelkező nyilatkozat (pdf)

Köszönjük, hogy támogatásával segíti klubunk működését!

Tudnivalók az adó 1 százalék felajánlásáról

Miért jó azoknak a cégnek, melyek adományoznak? 
Az adott vállalat felelős társadalmi szerepet magára vállalva megmutathatja az egyes közösségek problémái iránti érzett elkötelezettségét.
Ez a mi esetünkben a pécsi és Baranya megyei kisgépes, vitorlázó- és motoros sportrepülő tevékenység keretében fejlett technikai eszközök beszerzését, repülőgépek fejlesztését és azok üzemeltetését, valamint a sportrepülő versenyzők képzését, versenyeken való részvételük támogatását jelenti.

Elősegíti, hogy az adományozási tevékenységeken keresztül is megismerje a célzott alapítvány, más civil szervezet törekvéseit és értékeit.
Felmerül gyakran a kérdés, hogy miként ajánlható fel az adó egy százaléka?
Idén is adhat egy százalék esélyt azon Magyarországon bejegyzett, és működő alapítványoknak, civil szervezeteknek, akik munkáját elismeri, és akiket céljai elérésében segíteni kíván. Az adó 1% hasznosságát a felhasználási időszakot követően haladéktalanul igazolják az elért sikerek.
Bár jelenleg Magyarországon a támogatás gyakorlata még sajnos nem közelíti meg az EU tagállamok átlagát, a hazai adózók adóbevallásuk kitöltésekor könnyedén, felmerülő plusz költség nélkül nyújthatnak segítséget a különböző közhasznú szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat kihasználva.
Az adó egy százaléka minden adófizető állampolgár által felajánlható, akinek személyi jövedelemadó megfizetési kötelezettsége van, s azt maradéktalanul befizeti a NAV /nemzeti adó és vámhivatal/ részére.
Amennyiben Ön munkahelyén keresztül nyújtja be adóbevallását, a Rendelkező Nyilatkozat szelvényét a meghatározott módon töltse ki a kiválasztott alapítvány, társadalmi szervezet adószámának beírásával.
A rendelkező nyilatkozatot helyezze borítékba, ragassza le, és tüntesse fel azon nevét, címét, adóazonosító jelét.
Ezek után a ragasztás mentén hitelesítésképp írja alá, majd adja át munkáltatójának.
A személyi jövedelemadóról szóló 1996. évi CXXVI.. Törvény jogot biztosít minden adófizető állampolgárnak arra, hogy a személyi jövedelemadó egy százaléka társadalmi célú felhasználásáról belátása szerint valamely alapítvány , egyesület, vagy más egyéb civil szervezet javára döntsön. A kiválasztott alapítvány részére felajánlható adó 1% a már korábban megállapításra került, NAV számára befizetésre kerülő adóalapból jut el az általunk támogatott társadalmi szervezethez, így az összeg semmilyen plusz költséggel nem terheli az adózó, és családja költségvetését.
Amennyiben adóbevallását maga készíti, és szeretné a Pécsi Repülő Alapot támogatni adó egy százalékával, ez esetben az adóbevallási csomagban elhelyezett nyomtatványon jelölheti meg alapítványunkat adószámunk beírásával 19028530-1-02.
Amennyiben elektronikus úton kerül beküldésre az adóbevallása, rendelkezését az űrlap erre vonatkozó részének kitöltésével teheti meg, melyet az adóbevallásával együtt interneten keresztül továbbíthat az APEH-nek! Mindez a korábban említettek szerint Önnek semmilyen plusz költséggel nem jár a felajánlás, hiszen a befizetésre kerülő adóból vonódik le!


Miként ajánlható fel az adó egy százalék?
Amennyiben a Pécsi Repülő Alap Alapítvány részére szeretné felajánlani az adó 1% -át, egy erre a célra alkalmas rendelkező nyilatkozat kitöltését kell megtenni.
Az üres nyomtatványt munkáltatójától kérheti, de letöltheti oldalunkról is.
A nyomtatvány megszerzését követően, a megfelelő rovatba írja be alapítványunk adószámát.
Majd egy leragasztott borítékban a ragasztás mentén aláírva, nevével, adóazonosító jelével ellátva adja át munkáltatójának, vagy helyezze be abba a nagyméretű borítékba, amelyben adóbevallását postai úton juttat el az adóhatóságnak.
Fontos tudnivaló!
Rendelkezése csak abban az esetben érvényes, ha a rendelkező nyilatkozatát tartalmazó
Borítékra a fent említettek szerint ráírja adóazonosító jelét, címét, és a ragasztás mentén aláírásával ellátja.

Mi is történik abban az esetben, ha nem ajánlja fel egyik társadalmi szervezet javára sem az adó egy százalékát?

Amennyiben nem rendelkezik az 1% felajánlásáról, az ezt képviselő összeg az állampénztárban marad, mint befizetett adó.

 

Forrás: NAV honlapja

A „17EGYSZA” jelű formanyomtatvány „EGYSZA” elnevezésű lapján, az első kedvezményezetti körbe tartozó szervezet esetében a kedvezményezett adószámát kell beírni. A második kedvezményezetti körbe tartozó egyház és a kiemelt költségvetési előirányzat esetén a technikai számot kell feltüntetnie. A technikai számmal rendelkező kedvezményezett esetében, annak neve is feltüntethető.

Nem érvényes a rendelkezés, ha a nyilatkozatát 2018. május 20-áig nem küldi meg (juttatja el) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (a továbbiakban: NAV), vagy a rendelkező nyilatkozat nem tartalmaz adószámot, technikai számot, vagy az téves, illetőleg olvashatatlan (kivéve, ha a második kedvezményezetti körbe tartozó kedvezményezett a rendelkezésből e nélkül is azonosítható), vagy adóját az Önre vonatkozó törvényes határidőig nem rendezi!

A 16EGYSZA jelű formanyomtatvány a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) közzétett általános nyomtatványkitöltő- és ellenőrző programmal (a továbbiakban: ÁNYK-AbevJava program) 2018. május 20-áig tölthető ki.

A kitöltés első lépéseként a főlapon lévő „Beküldés módja” mezőben kell kiválasztania, hogy elektronikus úton vagy papír alapon kíván-e rendelkezni.

Elektronikus beküldés választása esetén – amennyiben rendelkezik a központi elektronikus szolgáltató rendszer használatához szükséges „Ügyfélkapu”-val – az ÁNYK-AbevJava program segítségével elektronikus úton (meghatalmazott esetén külön megbízás alapján) továbbíthatja a kitöltött „17EGYSZA” jelű formanyomtatványt a NAV részére 2018. május 20-áig.

Papír alapú beküldés választása esetén a kitöltött formanyomtatvány „EGYSZA” elnevezésű lapja kinyomtatható, és azt kell lezárt, adóazonosító jelével ellátott, postai borítékban, személyesen benyújtania vagy postán feladnia a NAV részére 2018. május 20-áig.

Újdonság, hogy a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu) és a www.magyarorszag.hu oldalról elérhető, web alapú kitöltő- ellenőrző program (WebNYK) segítségével is lehetősége van rendelkezni.

Ízelítő képgalériánkból


Joomla Templates by Joomla51.com