Belépés


A PÉCS-BARANYA AEROKLUB ÉS JOGUTÓDAI SPORT-
TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSSZEGFOGLALÓJA
1929 – 2014.

Pécsett, az 1929 Pünkösd vasárnapján tartott sikeres repülőnapot követően – melyen az akkor legismertebb magyar repülőgép-tervezők, - építők, és pilóták is részt vettek – december 18-án alakult meg a Baranya-Pécs Aeroklub, a vármegye dísztermében, dr. Keresztes Fischer Ferenc főispán részvételével.

A klub célja a motoros repülő-oktatás beindítása volt, a helyőrség tulajdonában lévő repülőtéren /a jelenlegi Uránváros/.
A klubban motoros-repülő kiképzés folyt, amelyet csak a 30-as évek gazdasági válsága korlátozott.
A repülés sport-jellege ebben az időben az ún. csillagtúrákon valósult meg.
Ezek voltak az akkori versenyfeladatok, melynek során a meghatározott útvonal-szakaszokat kitűzött időkeretek között kellett teljesíteni, az eltéréseket pontlevonással büntették. A pontkülönbségek figyelembevételével alakult ki a helyezési sorrend.
A 30-as évek végétől a katonai célú oktatás előtérbe helyeződése miatt dr. Faluhelyi Ferenc, egyetemi tanár, klubkapitány és társai szervezték meg a Pécsi Egyetemi Repülőklubot, amely az egyetem aulájában 1940. február 25-én alakult meg. Az alapítók célul tűzték ki a vitorlázórepülő kiképzés és sport beindítását.
Nevezetes dátum 1940. június 9-e, ekkor tartották az első üzemnapot, 25 növendék részvételével. A repülési adatok bizonyítják, hogy eredményes sportmunka folyt a megalakulást követő első években – még a második világháború idején is -, bár gyakran szakították meg az üzemnapokat a légiriadók.

1944-ben „Kevély” típusú vitorlázógéppel 1 óra 40 perces repülés, a lekapcsolási pont fölött 1500 méteres emelkedés, majd az 50 km-es táv megrepülése volt a legjelentősebb sportteljesítmény.

Még 1944-ben a hadiesemények miatt a repülést beszüntették, amelynek szervezeti formája csak 1947-ben alakult újra.

1947. április 13.-án az „Új Dunántúl” című napilap beszámolt arról, hogy Pécsett újra kezdődik a sportrepülés.
A klub a MÁV támogatásával Pécsi Vasutas Sportrepülő Egyesület névvel alakult meg, amely 1948-ban csatlakozott a sportrepülők központi szervezetéhez, az OMRE-hez.

A szocialista táborhoz való tartozás éveiben a vitorlázórepülés mint sport, alapvető változáson ment át-nemzetközi és hazai viszonylatban is,- mert a kezdeti vitorlázási módokat, az időtartam és magassági repülést, a távolsági repülés váltotta fel, ezen belül a kitűzött távon elért átlagsebesség lett a vitorlázórepülés értékmérője.

A versenyrendszer kialakításában meghatározó szerepet töltött be az FAI , -a sportrepülés nemzetközi szervezete, amelyhez hazánk is csatlakozott, így az ott elfogadott rendszer honosodott meg a hazai gyakorlatban is.
A FAI, magassági, időtartam és minél hosszabb távolság berepülésével elért sport-teljesítmények közül csak az abszolút rekordokat tartja nyilván.
Az 1950-es évektől a versenyeken általánosan kerülnek alkalmazásra a standardizált távrepülési módok,- különösen a kiindulási repülőtérre visszatérő, háromszög- és hurokrepülések,- melyek főbb változatai a 100,300,500 és750 km-es táv, és gyakran kitűzésre kerül az 1000 km-es háromszög- és hurokrepülés is, nemcsak a szubtropikus országokban, hanem Európában is.
A versenyek két hétig tartanak és legalább négy versenyszám alapján értékelhetők.
A vitorlázórepülés – a kerékpár-sporthoz hasonlóan - sebességi versennyé vált. Hazánkban a területi versenyek jó helyezettjei részt vehetnek a Nemzeti Bajnokságon, a válogatott keretet a nemzeti bajnokságokon elért teljesítmények alapján jelölik ki.

A fent leírt versenyrendszerhez igazodó sport-repülés a pécsi repülőklubban – a repülőtér 1955-58 közötti években történt költözése miatt – csak 1959-ben kezdődött, de Haray Imre – a repülőtér későbbi parancsnoka /más klub tagjaként/ – már 1956-ban megnyerte az országos senior-versenyt, és a nemzeti bajnokságon harmadik helyezettként, jogot szerzett külföldi versenyen való részvételre is.

A Baranya-Pécs Repülőklub tagjainak az országos versenyrendszerben elért helyezéseit tartalmazza a mellékelt összefoglaló, melynek készítésekor csak a dobogós helyezéseket vettük figyelembe.

Az elért eredményekből kiolvasható, hogy a klub életében kimagaslóan eredményes időszak volt az 1970-től 1990-ig tartó időszak, amikor még állami eszközökből minden tehetséges repülő-sportoló eljuthatott a versenyekre.

Az 1990-ben a létrejött Magyar Repülő Szövetség /MRSz/ és a Baranya Megyei Repülőklub is függetlenné vált a megszűnő MHSz-től, de egyúttal önfenntartóvá vált, állami támogatás nélkül.
A működés forrását tagi hozzájárulások adják – állami vagy önkormányzati pályázati lehetőségekkel kiegészítve, - a versenyzéshez azonban a magas nevezési díjak és költségek miatt komoly egyéni hozzájárulás is szükséges.

Mindezek ellenére a rendszerváltozás körüli években a klub jól kihasználta, hogy a pogányi repülőtér kizárólagos használatában állt: négy ízben rendezte meg a nemzeti bajnokságot, 1992, 1993, 1994 és 1997 években, melyek az MRSz és a verseny résztvevői megelégedettségével zárultak.

A versenyek rendezésének lehetősége az 1999-2004 között történt közforgalmú repülőtérré alakítással megszűnt, igaz, hasonló folyamatok zajlottak le a vitorlázórepülés más „fellegváraiban,” is.
A körülmények változása miatt a vitorlázórepülő versenyek rendezői ma, – az ezredfordulót követően- a kis vidéki repülőterek, ezért klub versenyzői Pogányban készülnek fel és gyakorolnak, és itt folyik az utánpótlás nevelése is.

A klub meglévő személyi állománya és technikai eszközei alapján alkalmas arra, hogy a fővárosi klubokkal azonos színvonalon vegyen részt a magyar sport-repülésben, melyhez nélkülözhetetlen, hogy a repülőtér használati joga 
jelenlegi formájában megmaradjon, akkor is, ha közforgalmi funkciója tovább
erősödik.

 

Ö s s z e f o g l a l ó
a Baranya-Pécsi Repülőklub sportolóinak országos versenyeken elért dobogós helyezéseiről:


Név: Verseny: Év: Helyezés:

Haray Imre Orsz. Senior Bajnokság 1956 1. helyezett
Haray Imre Nemzeti Bajnokság 1956 3. helyezett
Dr. Kosztka Ferenc Gemenci Vit.rep.Bajn. 1973 2. helyezett
Dr. Kosztka Ferenc Gemenci Vit.rep.Bajn 1974 1. helyezett
Dr. Kosztka Ferenc Gemenci Vit.rep.Bajn. 1974 2. helyezett
Dr.Kosztka Ferenc Magyar Népközt.Kupa 1976 2. helyezett
Dr. Kosztka Ferenc Magyar Népközt.Kupa 1977 1. helyezett
Dr. Kosztka Ferenc Orsz.válogató Bajnoks. 1979 3. helyezett
Dr. Kosztka Ferenc Orsz.válogató Bajnoks. 1983 1. helyezett
Magvasi Lajos Orsz.válogató Bajnoks. 1982 3. helyezett
Magvasi Lajos Gemenci Vit,rep.Bajn. 1983 2. helyezett
Magvasi Lajos Budapest Bajnokság 1984 3. helyezett
Magvasi Lajos Kohász Kupa 1987 2. helyezett
Magvasi Lajos Gemenci Vit,rep.Bajn. 1991 2. helyezett
Sziebert Béla Gemenci Vit,rep.Bajn. 1977 1. helyezett
Sziebert Béla Gemenci Vit.rep.Bajn. 1978 2. helyezett
Depinyi János Alföldi Vit.rep.Bajn. 1973 3. helyezett
Depinyi János Gemenci Vit.rep.Bajn. 1978 3. helyezett
Elek Tivadar Ezüstkoszorúsok Bajn. 1974 1. helyezett
Elek Tivadar Nemzeti Bajnokság 1983 1. helyezett
Urbán József Gemenci Vit.rep.Bajn. 1982 2. helyezett
Tallósi Csaba Alföldi Vit.rep.Bajn. 1993 1. helyezett
Kondricz Attila Gemenci Vit.rep.Bajn. 1989 1. helyezett
Kondricz Attila Alföldi Vit.rep.Bajn. 1992 3. helyezett
Nagy Zsolt Nemzeti Bajnokság 2002 3. helyezett
Nagy Zsolt Nemzeti Bajnokság 2007 1. helyezett
Nagy Zsolt Nemzeti Bajnokság 2011 2. helyezett
Nagy Kovács Géza Nemzeti Bajnokság 2011 1. helyezett
Lustyik György Nemzeti Bajnokság 2016 1. helyezett
63. Magyar Nemzeti Bajnokság-2018 Szatymaz. Kategória: FAI KLUB: 1. Lustyik György; 2. Nagy Zsolt; 4. Nagy-Kovács Géza

/Dr. Kosztka Ferenc 1974-78 között a vitorlázórepülő válogatott kerettagjaként repült, 1975-ben részt vett a Szocialista Országok Nemzetközi Bajnokságán is.
Elek Tivadar 1982-83-ban az utánpótlás válogatott, 1984-ben az A-válogatott tagjaként repült, részt vett a Szocialista Országok Nemzetközi Bajnokságán,
1984-ben Orelben, és negyedik helyezést ért el./

Az egyesület életében szinte megszámlálhatatlan 500Km-es és öt 750Km-es sikeres távrepülés született. A távolsági teljesítményeken kívül több sikeres magassági repülést is végrehajtottak tagjaink, mely 5000m feletti relatív magasságnyerést jelent.

A Pécs –Baranya Aeroklub történeti összefoglalóját - mely 2011 augusztus 1-én
került lezárásra - korabeli újságcikkek és a Magyar Repülő Szövetségnek a „Vitorlázórepülő-versenyek eredményei” c. kiadványa alapján összeállította:

Dr Kosztka Ferenc klubtag

 

Joomla Templates by Joomla51.com